Spoločnosť L'Oréal CZ/SK v spolupráci s UNESCO, Slovenská akadémia vied a SOVVA vyhlasuje už tretí ročník súťaže vedkýň so zaujímavým výskumom.

2 najlepšie vedkyne vyhrajú 5000 €.

Registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31. marca 2019.

Viac informácií o súťaži a registračný formulár nájdete tu: https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039.

About SOVVA

SOVVA is a non-governmental organization of nationwide competence established to promote R&D development in Slovakia by means of improving R&D capacities, bridging the academic and commercial areas while utilizing international experience and contacts

More

Calendar

No events available.

Partners